وندا پرداخت
pull-icon
logo-mobile
avatar

جانی فیشر

تومان745.00

حساب شما

داشبورد

خروج از سیستم تبدیل شدن به یک فروشنده

محصولات فروشگاه

صفحه اصلی/فروشگاه

نمایش تمامی محصولات فروشگاه :

دستگاه کارت خوان

پایانه فروشگاهی لمسی

دستگاه جیبی

تومان 1400000 - 1500000


مدل : ZT8225G

دستگاه کارت خوان

دستگاه پوز سیار

دستگاه جیبی

تومان 1250000 - 1400000


مدل : Castles V3

دستگاه کارت خوان

کارتخوان سیار

دستگاه جیبی

تومان 1280000 - 1380000


مدل : ۶۷۵vx

دستگاه کارت خوان

کارتخوان سیار

دستگاه جیبی

تومان 1450000 - 1550000


مدل : S910

دستگاه کارت خوان

کارتخوان سیار

دستگاه جیبی

تومان 1100000 - 1270000


مدل : S90

دستگاه کارت خوان

کارتخوان سیار

دستگاه جیبی

تومان 1690000 - 1700000


مدل : D210

دستگاه کارت خوان

کارتخوان سیار

دستگاه جیبی

تومان 1360000 - 1400000


مدل : SZZT KS8210

دستگاه کارت خوان

کارتخوان سیار

دستگاه جیبی

تومان 860000 - 900000


مدل : Ingenico 7910

دستگاه کارت خوان

کارتخوان جیبی

دستگاه جیبی

تومان 1050000 - 1080000


مدل : D200